MF pozytywnie ocenia zapowiedziane działania KE w sprawie zmian w podatku VATWarszawa, 07.04.2016 (ISBnews) - Minister Finansów (MF) Paweł Szałamacha docenia inicjatywę Komisji Europejskiej (KE) w sprawie zapowiedzianych dziś zmian w podatku VAT, podał resort.

"Doceniam inicjatywę KE. To dobrze, że dostrzegła, jak bardzo system przejściowy wprowadzony w latach dziewięćdziesiątych jest wykorzystywany przez oszustów. Zdajemy sobie sprawę z tego problemu i już przygotowaliśmy pewne rozwiązania na polu krajowym (m.in. klauzula o unikaniu opodatkowania, obniżenie limitu płatności gotówkowych). Finalizujemy rozwiązania legislacyjne, pracujemy nad informatycznymi i nowym kształtem instytucji fiskusa tj. Krajową Administracją Skarbową" - napisał Szałamacha w stanowisku.

Aby wyeliminować tę patologię potrzebne są także inicjatywy na szczeblu unijnym i dlatego dzisiejsza informacja z Brukseli jak najbardziej nas ucieszyła, dodał minister.

Komisja Europejska przedstawiła dziś plan działania określający sposoby ulepszenia obecnego unijnego systemu VAT. Ma on być prostszy w stosowaniu i skutecznie zabezpieczony przed oszustwami i jednocześnie ma sprzyjać przedsiębiorstwom.

"Konieczna jest jak najszybsza aktualizacja obecnie obowiązujących przepisów dotyczących VAT, aby skuteczniej wspierały jednolity rynek, ułatwiały handel między krajami UE i dotrzymywały kroku dzisiejszej gospodarce cyfrowej i mobilnej" - podano w komunikacie.

Według KE, tzw. luka w podatku VAT, czyli różnica między oczekiwanymi dochodami z VAT a podatkiem VAT faktycznie pobranym w państwach członkowskich, wyniosła w 2013 r. niemal 170 mld euro. Szacuje się, że same oszustwa transgraniczne odpowiadają w Unii Europejskiej za utratę dochodów z VAT w wysokości około 50 mld euro rocznie. Jednocześnie obecny system VAT pozostaje rozdrobniony i generuje spore obciążenia administracyjne, zwłaszcza względem MŚP i firm prowadzących działalność online.

"Plan działania określa sposób modernizacji obecnych przepisów unijnych dotyczących VAT. Obejmuje on:

- podstawowe zasady przyszłego jednolitego europejskiego systemu VAT,

- program działań w krótkim terminie służący zwalczaniu oszustw związanych z VAT,

- aktualizację ram prawnych dotyczących stawek VAT i warianty zwiększenia swobody państw członkowskich w ustalaniu ich wysokości,

- plan uproszczenia przepisów VAT dotyczących handlu elektronicznego w kontekście strategii jednolitego rynku cyfrowego, a także dotyczących kompleksowego pakietu VAT ułatwiającego małym i średnim przedsiębiorstwom prowadzenie działalności" - czytamy dalej.

"W ramach strategii jednolitego rynku cyfrowego Komisja przedstawi przed końcem 2016 r. wniosek ustawodawczy dotyczący modernizacji i uproszczenia podatku VAT w odniesieniu do transgranicznego handlu elektronicznego. Wniosek będzie zawierał propozycję przepisów, zgodnie z którymi do publikacji elektronicznych można będzie stosować takie same stawki obniżone, jakie są stosowane do publikacji papierowych. Następnie Komisja przedstawi w 2017 r. pakiet przepisów upraszczających VAT, który będzie miał na celu wspieranie rozwoju MŚP i ułatwianie tym przedsiębiorstwom handlu międzynarodowego" - czytamy dalej.

(ISBnews)