Do jesieni 2017 r. ma powstać drugi odcinek obwodnicy Płocka, w tym droga o długości 2,7 km oraz dwa wiadukty: drogowy i kolejowy. Budowa trasy, służącej wyprowadzeniu z miasta ruchu pojazdów ciężarowych, ma być współfinansowana ze środków unijnych.

Na inwestycje tę płocki Urząd Miasta ogłosił w czwartek przetarg ograniczony, dwuetapowy - postępowanie potrwa ok. trzech miesięcy.

Pierwszy odcinek obwodnicy Płocka o długości 1,6 km, prowadzący od dróg krajowych nr 60 i 62 do drogi wojewódzkiej nr 567 o długości 1,6 km oddano do użytku w listopadzie 2014 r. Koszt jego budowy wyniósł 43 mln zł, z czego 30 mln zł zrefinansowano ze środków unijnych, jeszcze w ramach poprzedniej perspektywy 2007-13.

Jak poinformował w czwartek Hubert Woźniak z płockiego Urzędu Miasta, drugi etap budowy północno-zachodniej obwodnicy obejmował będzie odcinek od węzła Boryszewo do węzła Bielska i składał się będzie z trzech elementów.

W ramach przedsięwzięcia powstanie droga o długości 2,7 km oraz wiadukt drogowy, do którego podniesiony zostanie poziom ul. Bielskiej, gdzie biegnie droga krajowa nr 60. Powstanie też wiadukt kolejowy. Wybudowane zostaną również drogi techniczne i serwisowe o długości 3,6 km.

„Założenie jest takie, by do jesieni 2017 r. powstały wszystkie trzy elementy obwodnicy” – powiedział PAP Woźniak. Zaznaczył, iż obwodnica będzie drogą dwupasmową, zmieniającą się na cztery pasy w rejonie węzłów komunikacyjnych i jednocześnie trasą o najwyższej klasie technicznej oraz nośności z prędkości przejazdu 80 km/godz.

Budowa drugiego odcinka obwodnicy Płocka oraz trzeciego o długości 2,3 km, który ma powstać w latach 2017-18 r. pozwoli na całkowite wyprowadzenie z Płocka ruchu pojazdów ciężarowych, w tym z ładunkami niebezpiecznymi. Ułatwi także połączenie z kompleksem rafineryjno-petrochemicznym PKN Orlen i terenami przemysłowymi miasta, położonymi w rejonie tamtejszego lotniska Aeroklubu Ziemi Mazowieckiej.

Oba odcinki trasy realizowane mają być w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT), czyli autorskiego projektu samorządu Mazowsza, zaakceptowanego przez Komisję Europejską. Jego celem jest równomierny rozwój całego regionu poprzez inwestycje o znaczeniu subregionalnym. Maksymalny poziom dofinansowania unijnego poszczególnych przedsięwzięć prowadzonych z wykorzystaniem tego instrumentu może wynieść do 80 proc. kosztów.

Wartość przedsięwzięcia, czyli obu odcinków obwodnicy, szacowana jest łącznie na ponad 120 mln zł.

Na dokończenie budowy obwodnicy w budżecie Płocka na 2016 r. zarezerwowana została kwota ponad 52 mln zł, na którą składa się 20 proc. wkładu własnego samorządu i 80 proc. środków unijnych, pochodzących z nowego Regionalnego Programu Operacyjnego woj. mazowieckiego. „Czekamy na ostateczne uruchomienie środków unijnych” – podkreślił Woźniak.

Pod koniec 2014 r. porozumienie w sprawie RIT (wtedy projekt określany był jako Regionalny Instrument Terytorialny) podpisały władze Płocka oraz jedenastu okolicznych samorządów, w tym powiatów płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego, a także gmin Słupno, Radzanowo, Stara Biała, Nowy Duninów i Łąck oraz miasta: Gąbina, Sierpc i Wyszogród.

W ramach RIT planowanych jest kilkanaście inwestycji strategicznych oraz mniejszych przedsięwzięć, jak np. rewitalizacja nabrzeży Wisły w Płocku i Wyszogrodzie, rewitalizacja najstarszej części Gąbina czy budowa ścieżek rowerowych, w tym wokół Jeziora Zdworskiego, największego naturalnego zbiornika wodnego na Mazowszu. (PAP)