Polski rząd przywiązuje wyjątkową wagę do prawdy historycznej i z ogromnym uznaniem odnosi się do ludzi, którzy ją upowszechniają – powiedział wicepremier prof. Piotr Gliński do członków nowej rady Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście.

Prof. Gliński wręczył we wtorek w Oświęcimiu nominacje członkom nowej rady Centrum, prowadzącego w Muzeum Auschwitz działania edukacyjne. Na jej czele stanął prof. Marek Kucia z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W nowej radzie znaleźli się także eksperci z zagranicy: wicedyrektor Miejsca Pamięci w Terezinie Vojtech Blodig, były dyrektor Domu Konferencji Wannsee w Berlinie Wolf Kaiser, Olivier Lalieu z Memorial de la Shoah w Paryżu, Irina Szczerbakowa ze stowarzyszenia Memoriał w Moskwie i dyrektor Holocaust Educational Trust Karen Pollock. W gronie są też Danuta Konieczka-Śliwińska z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich Dariusz Stola, redaktor naczelny miesięcznika „Midrasz” Piotr Paziński i Jacek Stawiski z TVN24 Biznes i Świat.

Wicepremier i minister kultury prof. Piotr Gliński zwracając się do nominowanych członków rady podkreślił, że nie ma na świecie miejsca bardziej znaczącego i właściwego niż Auschwitz - do tego, by pamiętać, jak nisko może upaść człowiek, kultura, społeczeństwo i cywilizacja.

„Nie ma miejsca bardziej właściwego do zadawania wciąż pytania o nasze wybory, wartości we współczesnym świecie, o to, (…) jak bronić się przed oszalałymi ideologiami, jak rozumieć wolność i czy istnieje kanon wartości uniwersalnych, najważniejszych, które dają nadzieję i o które możemy się opierać” – podkreślił wicepremier.

Prof. Gliński zaznaczył, że jest to także najlepsze miejsce do edukowania o ludzkich powinnościach i wyborach. „Taki jest sens istnienia Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście (…) oraz rady (…), która ma strzec jego idei dialogu i poszukiwań odpowiedzi na najważniejsze współczesne pytania ludzkości” – dodał.

Dyrektor Muzeum Auschwitz Piotr Cywiński powiedział, że dzięki Fundacji Auschwitz-Birkenau autentyzm Miejsca Pamięci zdaje się zabezpieczony, dlatego placówka skupi się teraz „na rozwoju programów edukacyjnych oraz utworzeniu niezbędnej infrastruktury dla edukacji”.

„Wśród najważniejszych dużych inwestycji na najbliższe lata są: utworzenie nowej wystawy głównej, adaptacja budynku tzw. Starego Teatru na siedzibę MCEAH oraz budowa nowego centrum obsługi odwiedzających. Każda z nich wpłynie zdecydowanie na jakość pracy edukacyjnej muzeum, tak ważnej w dobie odchodzenia ostatnich świadków oraz ciągłego zwiększania się liczby odwiedzających” – dodał Cywiński.

Nową ekspozycję główną sfinansuje ministerstwo kultury. Jej koszt szacowany jest na ok. 100 mln zł, a realizacja rozłożona na 11 lat. Adaptacja budynku na siedzibę Centrum może rozpocząć się jeszcze w tym roku. Koszt szacowany jest na ok. 26 mln zł. Prace finansowane będą z funduszy UE. Budowa nowego centrum obsługi odwiedzających muzeum również powinna się rozpocząć w br. Będzie finansowana z funduszy UE i resortu kultury. Szacunkowy koszt to 45 mln zł.

Dyrektor Centrum Andrzej Kacorzyk zaznaczył, że „wieloletnie inwestycje służące edukacji to wielkie wyzwanie”, ale nie jedyne. Latem muzeum odwiedzi kilkaset tysięcy pielgrzymów na Światowe Dni Młodzieży. „Bezpieczne, ale przede wszystkim umożliwiające doświadczenie autentyzmu miejsca przejście przez Auschwitz i Birkenau tak ogromnej liczby ludzi będzie zadaniem trudnym i odpowiedzialnym” – powiedział.

Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście powstało w 2005 r. Jest częścią Muzeum Auschwitz. Zajmuje się nauczaniem o historii Holokaustu i niemieckiego obozu Auschwitz. Przybliża tragiczne losy Żydów, Polaków, Romów, sowieckich jeńców wojennych i innych grup ofiar. Prowadzi działania skierowane do uczniów, nauczycieli, jak też różnych grup zawodowych.

Członków 10-osobowej rady powołuje minister kultury na wniosek Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej, która jest organem opiniodawczo-doradczym premiera w sprawach ochrony i zagospodarowania terenów byłego obozu Auschwitz oraz innych miejsc zagłady i byłych obozów koncentracyjnych, leżących w granicach Polski.