Jest porozumienie Unii Europejskiej z Wielką Brytanią. Kompromis osiągnęli przywódcy 28 krajów w drugim dniu szczytu w Brukseli. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk poinformował, że to było jednomyślne poparcie.

Chodzi o zmienione warunki członkostwa Wielkiej Brytanii we Wspólnocie. Wkrótce będzie ogłoszony termin referendum w sprawie przyszłości tego kraju w Unii. Premier David Cameron już wcześniej zapowiedział, że będzie namawiał Brytyjczyków do głosowania za pozostaniem w Unii Europejskiej.

W uzgodnionym kompromisie znalazły się zapisy, które dotyczą Polaków już pracujących w Wielkiej Brytanii, oraz w innych krajach Unii. Obejmą one także tych, którzy dopiero zamierzają podjąć pracę za granicą, na terenie Wspólnoty. Będą 7-letnie ograniczenia w wypłatach zasiłków dla obywateli z unijnych krajów, którzy przyjadą pracować w przyszłości do Wielkiej Brytanii. Nie dotyczy to tych, którzy już są na Wyspach, a więc także sporej grypy naszych rodaków.

Takich ograniczeń nie będą mogły wprowadzić pozostałe kraje członkowskie.

Inaczej wygląda sprawa z zasiłkami na dzieci, które nie mieszkają z rodzicami za granicą. Nowe zasady będą mogły wprowadzić wszystkie kraje członkowskie. Będą one stopniowo zmniejszane, do 2020 roku. I ten zapis dotyczy tych osób, które już pracują w innym, unijnym kraju. Osoby, które w przyszłości znajdą pracę, od razu będą miały zmniejszone świadczenia na dzieci, jeśli nie zamieszkają one z rodzicami za granicą.