Klub Kukiz'15 proponuje zmianę konstytucji jako sposób na rozwiązanie konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego.

Rzecznik klubu Kukiz'15 Jakub Kulesza powiedział w radiowej Jedynce, że także w opinii Komisji Weneckiej nowelizacja ustawy zasadniczej pomoże przełamać pat wokół wyboru sędziów Trybunału. Poseł oświadczył, że jego klub ma konkretne propozycje zmian konstytucji w części dotyczącej funkcjonowania TK. Najważniejsza poprawka to zwiększenie do 2/3 większości parlamentarnej wybierającej sędziów. Zdaniem Jakuba Kuleszy, spowoduje to odpartyjnienie Trybunału. Obecnie sędziowie są kojarzeni z partiami, które ich poparły, co nie buduje autorytetu TK - mówił poseł.

Klub Kukiz'15 chce też zmiany przepisów dotyczących sytuacji, gdy Trybunał Konstytucyjny ma orzekać we własnej sprawie. Posłowie przedstawili swoje propozycje przedstawicielom Komisji Weneckiej, którzy przybyli do Polski, aby zbadać nowelizację ustawy o TK.

Jakub Kulesza odniósł się też do programu Rodzina 500Plus, którym zajmie się dziś Sejm. Zapowiedział, że jego klub raczej nie poprze projektu, który - jego zdaniem - nie spełnia swoich założeń. Rzecznik klubu Kukiz'15 powiedział, że "to chyba najdroższy program pronatalistyczny w historii świata".

Program przewiduje wprowadzenie świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dziecko w wysokości 500 złotych miesięcznie. Przy czym mniej zamożnym rodzinom świadczenie będzie przyznawane już na pierwszego potomka. W tym przypadku pomoc będzie przysługiwała tym rodzinom, w których dochód jedną osobę nie przekroczy 800 złotych i 1200 w przypadku dzieci niepełnosprawnych.