Przedstawiciele Komisji Weneckiej rozmawiali z Krajową Radą Sądownictwa na temat grudniowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Rzecznik KRS sędzia Waldemar Żurek powiedział, że przekazano delegatom merytoryczne uwagi do ustawy o Trybunale.

Delegaci zadawali szczegółowe pytania dotyczące samej ustawy i sytuacji Trybunału Konstytucyjnego. Jak podkreślał - rozmawiano o prawie a nie o polityce. "Była rozmowa między innymi o respektowaniu wyroków Trybunału i zagadnienia dotyczące odebrania przyrzeczenia od sędziów Trybunału. Członkowie komisji z zasady nie wyrażali swoich opinii. Prowadzili notatki i zadawali pytania" - powiedział sędzia Waldemar Żurek.

Dodał, że podczas spotkania z Komisją Wenecką poruszano także temat ustawy o policji i o prokuraturze, ponieważ budzą one wątpliwości co do zgodności z konstytucją.

Przed spotkaniem z KRS delegaci Komisji Weneckiej spotkali się z sędziami Sądu Najwyższego i prezydentem. Przewodniczący delegacji Gianni Buquicchio podkreślał, że były to ciekawe, wiele wnoszące rozmowy. Przewodniczący delegacji był pytany przez dziennikarzy o to czy były różnice w stanowiskach środowiska sędziowskiego i prezydenta Odpowiedział, że w zależności od poruszanego tematu - były różnice w dyskusji i wymianie argumentów.

Członkowie Komisji Weneckiej dziś i jutro będą wizytować różne instytucje i rozmawiać o zmianach w przepisach o Trybunale Konstytucyjnym. O przyjazd Komisji poprosił rząd pod koniec ubiegłego roku, po protestach przeciw zmianom dotyczącym Trybunału. Po spotkaniach w Polsce Komisja ma przygotować raport, który jednak nie ma mocy wiążącej, ale doradczą.