W przyjętej rezolucji podkreślono, że korupcja wśród sędziów podkopuje fundamenty państwa prawa i zaufanie społeczeństwa do sądownictwa. Posłowie powołali się na raport organizacji Transparency International.

Stwierdza on, że w opinii społeczeństw 20 państw europejskich wymiar sprawiedliwości należy do najbardziej skorumpowanych instytucji. Taką opinię mają szczególnie obywatele Bułgarii, Chorwacji, Gruzji, Litwy, Portugali, Rosji, Słowacji, Hiszpanii i Ukrainy.

Zgromadzenie postuluje wprowadzenie ustawodawstwa, które umożliwi wyeliminowanie takich zjawisk jak wzajemne usługi, naciski przełożonych czy ingerencje z zewnątrz.

Zgromadzenie zwróciło się do Komitetu Ministrów o opracowanie modelu kodeksu postępowania dla sędziów i urzędników sądowych.