Prokuratoria Generalna po likwidacji Ministerstwa Skarbu Państwa przejmie część jego obowiązków- poinformował minister skarbu państwa Dawid Jackiewcz. Trwa doprecyzowywanie, o jakie kompetencje miałoby chodzić.

Dla Prawa i Sprawiedliwości Prokuratoria - dbająca o interesy Skarbu Państwa- to jedna z najważniejszych instytucji- mówił minister Dawid Jackiewicz. Dodał, że zmiany po likwidacji MSP zapewne pójdą w stronę stworzenia holdingu, który miałby nadzorować spółki Skarbu Państwa.

Minister stanowczo zaprzecza informacjom jakoby po likwidacji jego resortu nie było jednego miejsca, które będzie nadzorowało spółki Skarbu Państwa.
Po likwidacji Prokuratoria dostanie nowe kompetencje. Oprócz obsługi prawnej Skarbu Państwa dostanie narzędzia do skutecznego strzeżenia państwowego majątku.


Dziś szefem Prokuratorii Generalnej został profesor Leszek Bosak z Wydziału Prawa i Administracji Publicznej Uniwersytetu Warszawskiego. Prokuratoria to instytucja, , której zadaniem obecnie jest reprezentowanie Skarbu Państwa przed Sądami. Wydaje też opinie o tworzonych w Polsce ustawach, które dotyczą interesów Skarbu Państwa.