Szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska zapewniła w czwartek, że kluczowe elementy projektu nie zostały zmienione. "Rozstrzygnęliśmy wszystkie uwagi zgłoszone do projektu. Środki finansowe na realizację tego programu są zabezpieczone" - powiedział z kolei szef Komitetu Stałego Henryk Kowalczyk na czwartkowej konferencji prasowej.

Program "Rodzina 500 plus" przewiduje wprowadzenie świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko; w przypadku rodzin, których dochód nie przekracza 800 zł na osobę w rodzinie (lub 1200 zł w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym) - również na pierwsze dziecko. MRPiPS chce, by świadczenie było wypłacane od kwietnia.

Świadczenie będzie wypłacał urząd miasta, gminy, ośrodek pomocy społecznej lub centra do realizacji świadczeń socjalnych. Wniosek o to świadczenie będzie trzeba składać co roku w miejscu zamieszkania.

Rząd w poniedziałek ma zająć się również projektem nowelizacji ustawy o identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz projektem nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.