Sejm głosuje poprawki do poselskiego projektu ustawy Prawo o prokuraturze. Przewiduje on między innymi połączenie funkcji ministra sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego.

Prokuratury Apelacyjne mają zostać zlikwidowane. Posłowie odrzucili do tej pory wszystkie poprawki opozycji, w tym wniosek o odrzucenie projektu w całości i o rozdzielenie funkcji ministra sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego.

Na posiedzeniu Sejmu, rozpoczętym kilka minut po 20.00, posłowie mają jeszcze uchwalić tegoroczny budżet.