Wiesław Piosik został powołany na stanowisko członka zarządu ds. Korporacyjnych. Rada zdecydowała także o odwołaniu Dalidy Gepfert pełniącej funkcję członka zarządu ds. Finansowych oraz Grzegorza Kinelskiego pełniącego funkcję członka zarządu ds. Handlowych.

Obradująca w środę rada nadzorcza spółki delegowała z dniem 7 stycznia 2016 roku Sławomira Brzezińskiego pełniącego funkcję członka RN do czasowego wykonywania czynności członka zarządu ds. Handlowych do czasu powołania nowego członka, jednakże nie dłużej niż na okres trzech miesięcy, liczony od 7 stycznia 2016 roku.

Dodatkowo, rada nadzorcza Enei zdecydowała o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu ds. Finansowych oraz członka zarządu ds. Handlowych bez wyłaniania kandydatów.

Na początku grudnia rada nadzorcza Enei odwołała Krzysztofa Zamasza ze stanowiska prezesa spółki i delegowała do czasowego wykonywania czynności prezesa Wiesława Piosika. Odwołany został wówczas także Paweł Orlof, który był członkiem zarządu ds. korporacyjnych.