Adam Purwin nie jest już szefem PKP Cargo. Dotychczasowy prezes złożył rezygnację ze skutkiem natychmiastowym.

Adam Purwin został wybrany prezesem PKP CARGO w drodze konkursu 6 lutego 2014 roku. Wcześniej - od lutego 2013 roku - pełnił funkcję członka zarządu ds. finansowych PKP CARGO i odpowiadał za przygotowanie debiutu giełdowego spółki. Od lipca zarząd firmy jest w sporze zbiorowym ze związkami zawodowymi. Strona społeczna domaga się podwyżek płac. Ustępujący prezes nie chciał przyjąć warunków strony związkowej. Na 18 grudnia związkowcy zapowiedzieli strajk w firmie.