Wojciech Jasiński nowym prezesem PKN Orlen. Zdecydowała o tym rada nadzorcza koncernu

Po zmianie prezesa PKN Orlen, w zarządzie spółki pozostali: Sławomir Jędrzejczyk - wiceprezes ds. finansowych oraz członkowie zarządu - odpowiedzialny za rozwój i energetykę Piotr Chełmiński, Krystian Pater - odpowiadający za produkcję oraz Marek Podstawa - nadzorujący sprzedaż.

Zgodnie ze statutem PKN Orlen, zarząd spółki może liczyć od 5 do 9 członków, łącznie z prezesem i wiceprezesami.

Wojciech Jasiński to długoletni polityk PiS, szef zarządu okręgu płocko-ciechanowskiego tej partii i były już poseł (w Sejmie zasiadał od 2001 r.), także były minister Skarbu Państwa.

Jak podał w środę wieczorem PKN Orlen, rada nadzorcza płockiego koncernu powołała Jasińskiego na trzyletnią kadencję zarządu, która kończy się z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe spółki za 2016 rok. Takie walne odbędzie się mniej więcej do połowy 2017 r.

Jasiński wcześniej złożył mandat posła, przestał także kierować sejmową komisją finansów publicznych. Nowym szefem komisji został poseł PiS Andrzej Jaworski.

Według danych z kwietnia 2015 r. Skarb Państwa posiada 27,52 akcji PKN Orlen, Nationale-Nederlanden OFE - 9,12 proc., Aviva OFE – 7,95 proc., a pozostali akcjonariusze, w tym instytucjonalni i indywidualni, 55,41 proc.

Jacek Krawiec był prezesem PKN Orlen od trzech kadencji. Stanowisko to objął we wrześniu 2008 r., zastępując Wojciecha Heydela, który złożył wówczas rezygnację. Wcześniej, od czerwca 2008 r., Krawiec był wiceprezesem płockiego koncernu ds. ropy i grupy kapitałowej.

W grudniu 2008 r. Krawiec objął funkcję przewodniczącego rady nadzorczej Unipetrolu, czeskiej spółki z grupy kapitałowej PKN Orlen. Jest też członkiem rady dyrektorów Orlen Upstream Canada, kanadyjskiej spółki wydobywczej, należącej do Orlen Upstream z grupy kapitałowej płockiego koncernu.

Krawiec, po odwołaniu ze stanowiska prezesa, wydał oświadczenie, w którym zaznaczył, że "szanując wolę największego akcjonariusza" spółki, czyli Skarbu Państwa, oddał się do dyspozycji rady nadzorczej, która ostatecznie podjęła decyzję o jego odwołaniu.

29 stycznia 2016 r. odbędzie się w Płocku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy PKN Orlen, zwołane ostatnio na wniosek Skarbu Państwa. Jedynym punktem porządku obrad będą zmiany w radzie nadzorczej płockiego koncernu. Jak tłumaczył we wniosku Skarb Państwa, umieszczenie w porządku obrad tego punktu uzasadnione jest "koniecznością wzmocnienia nadzoru właścicielskiego nad działalnością spółki".

Nie można wykluczyć, że rada nadzorcza, w odnowionym już składzie, dokona dalszych zmian w zarządzie płockiego koncernu.