Zarząd PKP Cargo otrzymał od PKP S.A. - akcjonariusza spółki - pismo o powołaniu z dniem 17 grudnia 2015 r. do składu rady nadzorczej PKP Cargo Mirosława Pawłowskiego, Andrzeja Wacha, Macieja Andrzeja Libiszewskiego, Małgorzaty Kryszkiewicz, Czesława Warsewicza i Jerzego Kleniewskiego, podała spółka.

Mirosław Pawłowski jest obecnie p.o. prezesa Grupy PKP. Wczoraj sześciu członków rady nadzorczej PKP Cargo złożyło rezygnacje z pełnionych funkcji ze skutkiem natychmiastowym. Rezygnację złożyli: przewodniczący Jakub Karnowski, wiceprzewodniczący Piotr Ciżkowicz, Jarosław Bator, Sławomir Baniak, Jacek Leonkiewicz i Konrad Anuszkiewicz.

PKP Cargo zadebiutowało w październiku 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnych, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce (ok. 48% udziału w rynku według masy i ok. 57% według pracy przewozowej w 2014 r.) oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej.