Prezydent podpisał bubel prawny - ocenia Platforma Obywatelska. Jej zdaniem, podpisana dziś nowelizacja sparaliżuje pracę Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent Andrzej Duda złożył podpis pod przyjętą w ubiegłym tygodniu przez Sejm i Senat nowelizacją ustawy o Trybunale autorstwa Prawa i Sprawiedliwości.

Poseł PO Cezary Tomczyk mówi, że intencją rządzącej partii jest zablokowanie prac Trybunału. "Wszystkie poprawki, które zostały wniesione, miały tylko jeden cel - sparaliżować Trybunał Konstytucyjny i sprawić, by ta jedna z ostatnich instytucji, która broni naszych wolności obywatelskich, jeden z ostatnich bezpieczników został przepalony" - twierdzi poseł PO.
Cezary Tomczyk przypomniał, że Platforma Obywatelska złożyła już wniosek o zabezpieczenie ustawy, czyli zamrożenie jej wejścia w życie. "Chcemy, by ten projekt, już teraz podpisany przez prezydenta, mógł znaleźć swój czas w Trybunale Konstytucyjnym - tak, żebyśmy mogli przekonać się o jego konstytucyjności bądź nie"- powiedział poseł PO. Jak dodał, zdecydowana większość ekspertów opiniowała projekt nowelizacji ustawy o Trybunale jako sprzeczny z konstytucją.


Nowelizacja zakłada między innymi orzekanie - co do zasady - w składzie pełnym, czyli 13 z 15 sędziów. Orzeczenia mają zapadać większością 2/3 głosów, a nie tak jak dotąd - zwykłą większością. Rozpatrywanie wniosków ma następować według kolejności wpływania do Trybunału.

Reklama

Środowiska prawnicze, a także opozycja parlamentarna apelowała do prezydenta o niepodpisywanie ustawy i skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego. Ustawa - zgodnie z zawartym w niej zapisem - wejdzie w życie z dniem publikacji w "Dzienniku Ustaw".