Znowelizowana ustawa o Trybunale Konstytucyjnym wchodzi w życie. Podpisana dziś przez prezydenta ustawa została oficjalnie opublikowana. Zgodnie z jednym z zapisów nowelizacji, wchodzi ona w życie właśnie w dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Nowelizacja ustawy o TK zakłada między innymi orzekanie - co do zasady - w składzie pełnym, czyli 13 z 15 sędziów. Orzeczenia mają zapadać większością 2/3 głosów, a nie tak jak dotąd - zwykłą większością. Rozpatrywanie przez TK wniosków ma następować według kolejności wpływania do Trybunału.

Sejm i Senat przyjęły ustawę w ubiegłym tygodniu. Liczne środowiska prawnicze, a także opozycja parlamentarna apelowała do prezydenta o niepodpisywanie ustawy i skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego.