Głosowanie nad nowymi sędziami Trybunału Konstytucyjnego ma odbyć się o 16.00 - poinformował szef klubu PO. Sławomir Neuman zapowiedział, że Platforma Obywatelska będzie starała się, by nie doszło do wyboru.

"Będziemy się bić o niezależność Trybunału. PO będzie składała wnioski, by nie głosować dziś tych punktów" - mówił Neumann. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka pozytywnie zaopiniowała wieczorem pięcioro kandydatów na sędziów Trybunału. Rekomendowało ich Prawo i Sprawiedliwość. Tymczasem Trybunał Konstytucyjny wezwał Sejm do wstrzymania działań związanych z wyborem sędziów tej instytucji.

Przerwa w obradach Sejmu została przedłużona do 16.00. O tej godzinie mają rozpocząć się głosowania, w tym to nad wyborem pięciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Posłowie przerwali obrady o 11.15, po burzliwym otwarciu posiedzenia. Szef klubu parlamentarnego PO Sławomir Neumann złożył wniosek o zamknięcie obrad i zwołanie Konwentu Seniorów. Argumentował, że zgodnie z artykułem 171 regulaminu Sejmu marszałek najpóźniej na siedem dni przed posiedzeniem zawiadamia o dacie i porządku dziennym - ten termin nie został dotrzymany więc posiedzenie powinno zostać zamknięte. Jest to rażące naruszenie ponieważ 7 dni mija jutro - ponieważ istnieje olbrzymie ryzyko, że jakiekolwiek podejmowane dziś decyzję będą nieważne - tłumaczył z trybuny sejmowej Neumann.
Marszałek Sejmu Marek Kuchciński nie przyjął wniosku posła PO. Cytując także artykuł 171 regulaminu Sejmu, marszałek Kuchciński powołał się na ustęp drugi, który pozwala na skrócenie terminu w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Klub Nowoczesnej złożył z kolei swój wniosek o odroczenie posiedzenie i powrót do prac w komisji nad kandydatami do Trybunału Konstytucyjnego. Poseł Jerzy Meysztowicz zarzucił sejmowej większości łamanie norm etycznych podczas wieczornego posiedzenia komisji sprawiedliwości i praw człowieka. "Komisja była pozbawiona podstawowych możliwości wysłuchania wypowiedzi kandydatów i zadawania pytań"- mówił Meysztowicz.

Konwent Seniorów i Prezydium Sejmu na porannych posiedzeniach zdecydowały, że izba zajmie się też na sali planarnej prezydenckim projektem podniesienia kwoty wolnej od podatku. Natomiast pierwsze czytanie prezydenckiego projektu dotyczącego obniżenia wieku emerytalnego odbędzie się w komisji.
Posłowie wysłuchają także informacji o planowanej reformie edukacyjnej. Wniosek w tej sprawie złożyła Platforma Obywatelska.
Posiedzenie potrwa jeden dzień w związku z jutrzejszym pogrzebem posła Tomasza Tomczykiewicza.