W Sejmie rozpoczęło się expose premier Beaty Szydło. Na sali plenarnej są obecni posłowie wszystkich klubów parlamentarnych, członkowie rządu, a także prezydent Andrzej Duda.

Priorytetem rządu jest zapewnienie Polakom bezpieczeństwa - zadeklarowała w Sejmie Beata Szydło. Szefowa rządu wygłasza w Sejmie expose, czyli przemówienie programowe nowej Rady Ministrów.

W pierwszych słowach Beata Szydło nawiązała do niedawnych zamachów w Paryżu. Jak mówiła, Polacy nie zgadzają się na wizję świata, w której burzone są wartości demokracji i tolerancji. Przekonywała, że - podobnie jak inni Europejczycy - pragną dziś bezpieczeństwa. "Dlatego będziemy solidarnie współpracować z państwami Europy w walce z terroryzmem" - zapewniła premier.

Beata Szydło zapowiedziała też zmianę w uprawianiu polityki przez władzę, która - jak przekonywała - zupełnie rozminęła się z oczekiwaniami obywateli. "Pokora, praca, umiar, roztropność w działaniu i odpowiedzialność, a przede wszystkim słuchanie obywateli. Tosą zasady, którymi będziemy się kierować" - zadeklarowała szefowa rządu.

Po expose nastąpi przerwa w posiedzeniu Sejmu. Następnie, około godz. 14.00, ma się rozpocząć kilkagodzinna debata nad wystąpieniem premier Beaty Szydło. Wieczorem głosowanie nad wotum zaufania dla nowej Rady Ministrów.

Premier Beata Szydło zapowiada obniżkę podatku CIT do 15 procent

Szefowa rządu podkreśliła również, że uchwalony zostanie podwójny odpis inwestycyjny dla przedsiębiorców rozwijających swoje firmy.

"Małe firmy będą stawać się średnimi, średnie dużymi, a duże będą konkurować na rynku" - powiedziała premier, zapowiadając przeznaczenie biliona złotych na inwestycje rozwojowe. Przypomniała, że obecnie udział inwestycji w PKB wynosi 20 procent. "Musimy zwiększyć poziom inwestycji. To droga do przyspieszenia rozwoju" - stwierdziła Beata Szydło, dodając, że kapitał ma być kierowany w stronę reindustrializacji Polski.

500 złotych na dziecko i obniżenie wieku emerytalnego pojawiły się w expose Beaty Szydło.

Nowa premier mówiła w Sejmie, że te punkty należą do najważniejszych, które mają być realizowane w ciągu najbliższych 100 dni.

"Chcę powiedzieć, co przede wszystkim zrobimy, w czasie pierwszych 100 dni naszych rządów" - powiedziała. Potem wyliczyła: 500 złotych zasiłku na dziecko począwszy od drugiego a w przypadku rodzin biedniejszych od pierwszego dziecka, obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, podniesienie kwoty wolnej od podatku do 8 tysięcy złotych, finansowane z budżetu leki dla osób od 75 roku życia oraz podwyższenie minimalnej stawki godzinowej do 12 złotych.

Beata Szydło przekonywała, że chodzi o przełamanie "zapaści demograficznej" i "podjęcie walki z biedą". "Przeznaczone na to środki traktować będziemy nie jako wydatki, lecz jako inwestycje w rozwój kraju, w rozwój społeczeństwa" - mówiła.

Z porządku obrad Sejmu wynika, że szefowa rządu ma przemawiać około 12:30. Później zostanie ogłoszona przerwa, by kluby parlamentarne mogły przygotować się do debaty, która ma się rozpocząć o 14.00. Wieczorem przewidziano głosowanie nad wnioskiem o votum zaufania dla nowego rządu.

Beata Szydło została desygnowana na premiera przez prezydenta Andrzeja Dudę 13 listopada, po tym, jak 25 października Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory parlamentarne.

Beata Szydło przedstawia źródła finansowania programu rozwojowego

Szefowa rządu zapowiedziała przeznaczenie biliona złotych na inwestycje rozwojowe.

"Kraj, który chce dorównać poziomem życia krajom zachodniej Europy, musimy dążyć do zwiększenia poziomu inwestycji" - powiedziała premier.

Jak mówiła, środki europejskie były do tej pory wykorzystywane nieefektywne. "Nie ma powodu, by kilometr autostrady kosztował tyle, co w najbardziej górzystych krajach Europy" - zaznaczyła Beata Szydło, dodając, że środki z nowej perspektywy unijnej na lata 2014-2020 są jeszcze w ograniczonym stopniu uruchomione.

Drugim zasobem finansowym - zgodnie z zapowiedziami premier - mają być środki banków. Codzi o wykorzystanie sytemu LTRO. "To niskoprocentowe pożyczki na cele rozwojowe, na wzór instrumentów finansowych stosowanych przez Europejski Bank Centralny" - powiedziała Beata Szydło. Jak mówiła, zastosowanie tej metody pozwoli na znaczne ograniczenie luki kredytowej.

Trzecim zasobem są - jak mówiła premier - kilkusetmiliardowe oszczędności na kontach przedsiębiorstw. "One mogą być inwestowane" - tłumaczyła premier, dodając, że zostanie stworzony system zachęt inwestycyjnych.

Beata Szydło mówiła też, że "znaczne zasoby" posiada Bank Gospodarstwa Krajowego. Ta instytucja powinna ulec wzmocnieniu. Premier zapowiedziała zmianę formuły działania przedsiębiorstwa Polskie Inwestycje Rozwojowe. Spółka ma zostać przemianowana na Inwestycje Polskie.

Będą zmiany w budżecie. Zapowiedziała je w expose nowa premier Beata Szydło

Jak mówiła, przygotowanie autopoprawki będzie ważnym zadaniem ministra finansów.

"Priorytetowym zadaniem ministra finansów będzie przygotowanie autopoprawki do budżetu na 2016 rok" - powiedziała. Dzięki temu ma być możliwe realizowanie deklaracji prorodzinnych.

By zdobyć pieniądze wprowadzone mają być między innymi podatki od banków i hipermarketów - mówiła w Sejmie Szydło. Pobór dywidend ma się zwiększyć o miliard, deficyt z kolei ma wzrosnąć o kwotę wynoszącą najwyżej półtora miliarda. Poprawiona ma być też ściągalność VAT-u.

Z porządku obrad Sejmu wynika, że szefowa rządu ma przemawiać do 12:30. Później zostanie ogłoszona przerwa, by kluby parlamentarne mogły przygotować się do debaty, która ma się rozpocząć o 14.00. Wieczorem przewidziano głosowanie nad wnioskiem o votum zaufania dla nowego rządu.
Beata Szydło została desygnowana na premiera przez prezydenta Andrzeja Dudę 13 listopada, po tym, jak 25 października Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory parlamentarne.