Paweł Ukielski przypomina, że w wolnej Polsce byłego szefa MSW udało się skazać tylko w jednej sprawie - za członkostwo w związku przestępczym o charakterze zbrojnym podczas stanu wojennego.

Wiceprezes IPN zwraca uwagę, że Kiszczak był jednym z nielicznych komunistycznych dygnitarzy, prawomocnie skazanych za działalność w PRL. "Niestety, nie udało się doprowadzić do skazania za inne czyny, jak chociażby za masakrę w kopalni Wujek" - dodał Paweł Ukielski.

Rozmówca podkreślił, że Czesław Kiszczak był jednym z najbardziej prominentnych działaczy, który całą swoją karierę realizował w czasach PRL. Od 1945 roku, kiedy pracował w Informacji Wojskowej, która sowietyzowała polską armię, przez udział w stłumieniu "praskiej wiosny" w 1968, aż po niechlubną rolę w organizacji stanu wojennego.

Reklama

Od 1981 do 1990 roku Czesław Kiszczak był ministrem spraw wewnętrznych. Po rozmowach Okrągłego Stołu i wyborach kontraktowych w 1989 roku Kiszczak został premierem, lecz nie sformował rządu. W pierwszym niekomunistycznym rządzie Tadeusza Mazowieckiego został wicepremierem i ministrem spraw wewnętrznych. W 1990 roku wycofał się z życia publicznego.