Parlament Europejski sprzeciwił się proponowanym przez państwa członkowskie cięciom finansowym w przyszłorocznym budżecie Unii. Zażądał ponadto więcej pieniędzy na zażegnanie kryzysu imigracyjnego.

Przyjęte dzisiaj stanowisko Parlamentu dotyczące kształtu przyszłorocznego budżetu Unii, będzie podstawą do dalszych negocjacji z Radą. Wielkość proponowanego budżetu to ponad 157 miliardów euro. W przyjętej rezolucji Parlament zażądał od Rady Europejskiej zwiększenia funduszy na wspieranie wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i przedsiębiorczości, które ich zdaniem powinny być motorem rozwoju Unii.

Posłowie wezwali także państwa członkowskie do przywrócenia obciętych przez nie pieniędzy proponowanych na zażegnanie kryzysu imigracyjnego. Ponadto zażądali przyznania na ten cel dodatkowych 900 milionów euro. Zdaniem europosłów Jana Olbrychta i Zbigniewa Kuźmiuka, fundusze z których najwięcej korzysta Polska, nie są zagrożone. Zwrócili uwagę, że w budżecie przewidziano dodatkowe 500 milionów euro na walkę z kryzysem w sektorze mleczarskim, z których będą mogli skorzystać nasi producenci. Negocjacje z Radą Europejską, w sprawie ostatecznego kształtu budżetu, prowadzone będą przez najbliższe trzy tygodnie.

Reklama