Zjednoczona Lewica jest za likwidacją gimnazjów. Przypomniała o tym w Trójce wicemarszałek Sejmu Wanda Nowicka, która jednak zastrzegła, że jest przeciwko rewolucjom w oświacie. Dziś obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej.

Nowicka wyjaśniła, że w szkolnictwie najważniejsze są zmiany programowe i zreformowanie systemu edukacji w taki sposób, aby był nastawiony na myślenie i rozwój młodzieży. Dodała, że młodzież będzie coraz bardziej różnorodna i szkoła powinna wychodzić naprzeciw temu zjawisku. Wanda Nowicka opowiedziała się też za wycofaniem ze szkół nauki religii i wprowadzeniem edukacji seksualnej.

Mówiąc o programie Zjednoczonej Lewicy wicemarszałek podkreśliła, że powinien on się zmieniać w miarę rozwoju kraju. Program ten przewiduje między innymi wprowadzenie 40-procentowego podatku dla najbogatszych i wsparcie zatrudnienia kobiet samotnie wychowujących dzieci. Wanda Nowicka wyjaśniła, że chodzi między innymi o wprowadzenie standardów uniemożliwiających pracodawcom uzależnianie zatrudnienia danej osoby od jej sytuacji osobistej. Wanda Nowicka dodała, że Zjednoczona lewica nie zawrze koalicji z Prawem i Sprawiedliwością.