Komisja Europejska upomina Polskę za brak właściwego wdrożenia unijnych przepisów azylowych. Bruksela rozpoczęła dziś 40 postępowań wobec państw, które ignorują prawo Wspólnoty. Nasz kraj znalazł się wśród 19 krajów, które znalazły się na celowniku Komisji.
Reklama

Na tym etapie Bruksela przesłała do Polski oficjalne upomnienie w sprawie dwóch dyrektyw z 2013 roku. Pierwsza z nich dotyczy wspólnych procedur i zasad przyznawania azylu, druga - minimalnych standardów przyjmowania osób ubiegających się w państwach członkowskich o międzynarodową ochronę.

Komisja zarzuciła rządowi w Warszawie, iż wciąż nie poinformował jej o działaniach, jakie podjął, by wprowadzić w życie unijne przepisy. Miało to nastąpić do 20 lipca tego roku.