Uproszczenie systemu podatkowego i ograniczenie przywilejów centrali związkowych. To niektóre postulaty gospodarcze ugrupowania Nowoczesna, a mówił o nich w radiowej Trójce prezes partii, Ryszard Petru. Jutro w Warszawie zostaną one przedstawione podczas kongresu.

Jak podkreślił Petru , państwo musi mieć więcej zaufania do przedsiębiorców. Polityk przekonywał, że Polsce potrzebny jest powrót do zasady "to co nie jest zabronione, jest dozwolone", która obowiązywała na początku transformacji ustrojowej na mocy tak zwanej "ustawy Wilczka". Gość Trójki wskazywał, że możliwe jest również wprowadzenie liniowego podatku VAT, którego wysokość byłaby znacznie niższa od obecnie obowiązującej najwyższej stawki. Szczegóły rozwiązań podatkowych mają byc przedstawione jutro.

Ryszard Petru zaznaczył również, że etaty związkowe powinny być finansowane ze składek członkowskich. "Dlaczego pracodawca ma to robić? - pytał lider Nowoczesnej. Jak dodał, konieczne jest też ograniczenie zaangażowania central związkowych w politykę . "Mam często wrażenie, że one tylko i wyłącznie uprawiają politykę ogólnopolską. Nie zależy im na porozumieniu, tylko na podkreślaniu swoich racji" - dodał.

Pomysły na gospodarkę partii Ryszarda Petru mają zostać przedstawione na jutrzejszym kongresie wyborczym w Warszawie.