Czekały na nie pokolenia Polaków. Dziś oddajemy hołd tym osobom, które zginęły w Katyniu- mówiła podczas otwarcia Muzeum Katyńskiego w Warszawie premier Ewa Kopacz. Podkreśliła, że ludzie ci zapłacili życiem za najważniejszą dla nich służbę Polsce, pełnioną mimo różnic w poglądach, wyznaniu czy miejscu pochodzenia.

Ewa Kopacz mówiła też, że dziś oddawana jest cześć także tym, którzy pamięć o Katyniu przenieśli przez lata - jak to określiła - "komunistycznego kłamstwa".

W Katyniu funkcjonariusze NKWD rozstrzelali tysiące Polaków, głównie oficerów. Zbrodni dokonano na mocy dekretu Józefa Stalina z marca 1940 roku.