Być może już w kwietniu, a najpóźniej w czerwcu przyszłego roku do Polski ma trafić pierwsza grupa uchodźców. Urząd do spraw cudzoziemców ma opracowany tak zwany plan operacyjny dotyczący ich przyjęcia w naszym kraju.

Wiadomo, że imigranci będą przyjmowani stopniowo, przez dwa lata. Przez pierwsze trzy miesiące będą czekać na status uchodźcy.

Na co w tym czasie mogą liczyć wyjaśnia Rafał Baczyński-Sielaczek z Instytutu Spraw Publicznych: " Mają dostęp do opieki zdrowotnej, mają wyżywienie, niewielkie, 70-złotowe miesięczne kieszonkowe. Po otrzymaniu statusu uchodźcy przechodzą do programu integracyjnego" - informuje ekspert.

Wówczas otrzymują pieniądze na wynajem mieszkania czy żywność . W sumie to około 1300 złotych miesięcznie. 7-osobowa rodzina może liczyć na 3 tysiące. Z tych pieniędzy musi jednak opłacić kurs nauki języka polskiego.

Ile dołoży nam Unia, zależy od tego, skąd uchodźcy będą pochodzić: "W przypadku osób relokowanych, czyli osób z ośrodków dla uchodźców na terenie Unii, za każdą osobę dostaniemy 6 tysięcy euro. W przypadku przesiedleń, na przykład z Libanu, Unia zwróci nam 10 tysięcy euro" - podsumował Rafał Baczyński-Sielaczek. Dzięki tym funduszom Urząd do spraw Cudzoziemców planuje przygotować pakiet szkoleń i kursów zawodowych.

Miesięczny koszt utrzymania cudzoziemca w ośrodku dla uchodźców wynosi około 3400 złotych.