Węgry ukończyły budowę bariery z drutu kolczastego wzdłuż granicy z nienależącą do Unii Europejskiej Serbią. Wojsko zakończyło pracę 2 dni przed czasem - poinformowało węgierskie ministerstwo obrony.

Konstrukcja ma długość 175 kilometrów. Składa się z trzech sekcji drutu kolczastego mających w sumie wysokość 4 metrów. Ma uniemożliwić przekraczanie granicy nielegalnym imigrantom. Granicy pilnuje 1000 policyjnych pograniczników, a od 1 września ich liczba się potroi.

Węgry są krajem tranzytowym dla migrantów, korzystających z przynależności kraju do strefy Schengen. Z pogrążonej w chaosie Syrii migranci próbują się dostać do bogatych krajów Europy Zachodniej. Szacuje się, że w tym roku na Węgry trafiło z Serbii nielegalnie 140 tysięcy osób.

Prawicowy premier Wiktor Orban jest za budowę bariery krytykowany przez Brukselę.