Dobrze przyjmujemy początek działalności nowego prezydenta. Poprawiają się społeczne oceny Sejmu i Senatu. CBOS zapytał w sierpniu o opinię na temat głowy państwa i parlamentu.

52 procent badanych nie potrafi jeszcze ocenić Andrzeja Dudy jako głowy państwa. 33 procent wyraziło się pozytywnie o działalności prezydenta, a 15 procent negatywnie.

Znacznie gorzej oceniamy Sejm. Jego działalność chwali 22 procent pytanych. To o 5 punktów procentowych więcej niż w lipcu. O tyle samo spadła liczba opinii negatywnych i wyniosła 63 procent. Senat zbiera 26 procent dobrych opinii i 48 procent złych.

Badanie przeprowadzono w dniach 17-24 sierpnia 2015 roku na grupie liczącej 1040 osób