23 procent Polaków przyznaje, że przynajmniej kilkakrotnie zaniedbało obowiązki z powodu internetu - wynika z sondażu CBOS.

63 procent zamieściło w sieci swój adres emailowy, ponad połowa datę urodzenia. 35 procent osób upubliczniało informacje o własnych poglądach i grupach, do których należą, taki sam odsetek zamieszcza w sieci również swój adres zamieszkania. Niemal powszechnie wiadomości te upubliczniali internauci w wieku 18-24 lata.
Szkodliwy program lub plik pobrało kiedykolwiek dwie piąte użytkowników (41 procent), w tym jedna trzecia (32 procent) więcej niż raz. Kolejnym z najczęściej doświadczanych negatywnych aspektów korzystania z sieci są nieprawdziwe informacje. Natrafiła na nie ponad jedna trzecia internautów (37 procent). Dziewięciu na stu (9 procent) poznało w sieci osobę, która podawała się za kogoś innego, niż była w rzeczywistości. Co trzynasty (8 procent) padł w internecie ofiarą oszustwa.
Niemal powszechne wśród internautów (91 procent) jest poczucie, że sposób, w jaki korzystają z internetu, można określić jako bezpieczny. Odmiennie swoją obecność w sieci postrzega zaledwie sześciu na stu badanych (6 procent).
Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo w dniach 1-8 lipca 2015 roku na liczącej 1044 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.