Sejm nie zajmie się ustawą o związkach partnerskich. 263 posłów zagłosowało przeciwko wnioskowi Ruchu Palikota o wpisanie ustawy do porządku obrad. Za było 123.

Projekt ustawy o związkach partnerskich autorstwa Twojego Ruchu od wielu miesięcy czekał na rozpatrzenie w Sejmie.