Unia Europejska przekaże Ukrainie 600 milionów euro w ramach pomocy makrofinansowej. Zielone światło dla wypłaty pieniędzy dała Komisja Europejska.
Reklama

To pierwsza transza pomocy w ramach nowego programu wsparcia makrofinansowego dla Ukrainy opiewającego na łącznie miliard osiemset milionów euro. Pieniądze zostaną przekazane w formie średnioterminowych pożyczek. Środki te mają zostać przeznaczone na pokrycie pilnych potrzeb finansowych oraz realizację koniecznych reform do jakich zobowiązały się władze w Kijowie. Chodzi m.in. o działania na rzecz lepszego zarządzania publicznymi pieniędzmi, większych zabezpieczeń socjalnych, poprawy warunków dla biznesu czy inwestycji w sektorze energetycznym.

Podstawą do uruchomienia środków było porozumienie podpisane przez Unię Europejską i Ukrainę pod koniec maja podczas szczytu Partnerstwa Wschodniego w Rydze. To już trzeci pakiet pomocowy dla Kijowa od 2010 roku. W ciągu ostatnich dwóch lat ukraińskie władze otrzymały z unijnego budżetu ponad 1,5 miliarda euro.