W polskim Kościele obowiązują nowe zasady postępowania w sprawach podejrzeń o pedofilię. To: natychmiastowe zawieszenie księdza podejrzanego o molestowanie seksualne i wszczęcie wyjaśnień; pomoc psychologiczna, duchowa i prawna dla ofiary, poinformowanie jej o możliwości złożenia doniesienia o popełnieniu przestępstwa. To także współpraca z prokuraturą.

Każdy biskup ma powołać specjalnego delegata zajmującego się przypadkami molestowania i działać szybko - mówi IAR prymas Polski Wojciech Polak.

Pełnomocnicy w niektórych diecezjach już działają w innych się szkolą. Biskup jak tylko nabierze podejrzeń, co do jakieś sytuacji musi natychmiast zawiesić takiego duchownego. Wszczyna wyjaśnienia. Zawsze zasada „Zero tolerancji dla pedofilii” - dodaje prymas.

Nowe prawo w walce z pedofilią w polskim Kościele zatwierdziła watykańska Kongregacja Nauki Wiary, która odpowiada za to z polecenia papieża.
Obejmuje ono także specjalną weryfikacje psychologiczną dla kandydatów do kapłaństwa i nadzorowanie ich drogi podczas pracy w parafiach i instytucjach kościelnych.