Prezydent chce referendum w sprawie wprowadzenia wyborów do Sejmu w jednomandatowych okręgach wyborczych (JOW-ach). W plebiscycie ma się też znaleźć pytanie o finansowanie partii politycznych z budżetu. Trzecie pytanie będzie dotyczyć wprowadzenia zasady interpretowania wątpliwości prawnych na korzyść podatnika. Ta ostatnia sprawa nie budzi kontrowersji. Jakie są argumenty za i przeciw w dwóch pierwszych?
Najbardziej kontrowersyjną kwestią są jednomandatowe okręgi wyborcze. Przeciwko nim jest większość sceny politycznej, w tym PiS.
– Cztery miliony głosów w Wielkiej Brytanii poszło w komin. To są właśnie jednomandatowe okręgi wyborcze. Dlatego dyskutujmy, rozmawiajmy, przedstawmy wszystkie te argumenty – mówił wczoraj w RMF Joachim Brudziński z PiS.