Prokuratura Apelacyjna w Warszawie umorzyła po raz kolejny śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków oraz przekroczenia uprawnień przez przewodniczącego komisji weryfikacyjnej WSI Antoniego Macierewicza. Śledczy zajmowali się też kwestią opublikowania w niejawnym raporcie z likwidacji WSI informacji o operacji wywiadowczej i związanych z nią okolicznościach. Rozstrzygali, czy publikacja była działaniem na szkodę interesu prywatnego konkretnych osób oraz na szkodę interesu publicznego.

Prokuratura umorzyła sprawę wobec "braku znamion czynu zabronionego".

Prowadzone uprzednio postępowanie przygotowawcze dotyczące Antoniego Macierewicza zostało umorzone 30 grudnia 2013 roku. W lutym tego roku sąd nakazał prokuratorowi ponowną analizę zgromadzonego w tej sprawie materiału dowodowego bez zalecania dalszych czynności dowodowych, czy też wskazywania kierunków postępowania.

Reklama

Prokurator przeprowadził ponowną analizę materiału dowodowego śledztwa i podjął dziś ogłoszoną decyzję.