Osoba pełnoletnia będzie mogła wystąpić o zmianę płci na podstawie własnego pisemnego oświadczenia – za przyjęciem kontrowersyjnej ustawy w parlamencie głosowało w środę 113 deputowanych, przeciwnych było 67.

Dotychczas do metrykalnej korekty płci potrzebne było zaświadczenie lekarskie wydane na podstawie m.in. oceny psychiatrycznej zainteresowanego, co wiązało się z długotrwałym procesem. Konieczne było też przedstawienie dowodów potwierdzających przebytą sterylizację czy też potwierdzenie, że dana osoba nie ma zdolności rozrodczej.

Promowana przez centrolewicowy rząd premier Sanny Marin ustawa wzbudziła wiele kontrowersji. Część polityków opozycji obawiała się, że nowe przepisy będą polem do nadużyć, np. umożliwiając zmianę płci w celu uniknięcia poboru do wojska (w Finlandii powszechnemu obowiązkowi służby wojskowej podlegają mężczyźni po uzyskaniu pełnoletności; kobiety mogą odbyć służbę dobrowolnie).

Celem nowych przepisów – podano w uzasadnieniu – jest podkreślenie prawa człowieka do samostanowienia oraz umożliwienie zmiany płci na podstawie własnego doświadczenia i odczucia.

pmo/ mms/