W Wielki Czwartek święto księży kościół rzymskokatolicki wspomina ustanowienie sakramentu kapłaństwa. Kardynał Kazimierz Nycz wzywa duchownych, by z poświęceniem służyli świeckim, zwłaszcza młodym rodzinom.

Metropolita warszawski odprawił w stołecznej archikatedrze Mszę Krzyżma. To jedyna tego dnia msza w kościele rzymskokatolickim, która rozpoczyna się przed południem. Święci się na niej oleje potrzebne do odprawiania sakramentów, a kapłani odnawiają przed biskupem przyrzeczenia z dnia święceń.

W czasie kazania kardynał wezwał księży do naśladowania Jana Pawła II i służenia świeckim. Podkreślił, że dar święceń to dług, jaki mają u Chrystusa.

Jedynym wyjściem, aby go spłacić jest ofiarna służba świeckim. Jako najważniejsze zadanie stojące przed kościołem rzymskokatolickim kardynał wymienił przygotowanie młodych do sakramentu małżeństwa. Później tworzenie grup i opieka księży nad młodymi rodzinami, aby nie dochodziło do rozwodu. Zamiast wskazywać, co ma zrobić papież na synodzie, co kardynałowie zacznijmy sami pomagać rodzinom - apelował kardynał Kazimierz Nycz. Przypomniał tez o przypadającej dziś 10. rocznicy śmierci Jana Pawła II. Wezwał księży, aby go naśladowali. Papież stanowczo nam przypominał, że musimy być kapłanami ubogimi - podkreślił kardynał.
Mszę Krzyżma w warszawskiej archikatedrze celebrował z kardynałem Kazimierzem Nyczem nuncjusz apostolski w Polsce arcybiskup Celestino Migliore oraz biskupi i kilkuset księży archidiecezji warszawskiej. W modlitwie, licznie uczestniczyły siostry zakonne i wierni świeccy.


Wieczorem w kościele rzymskokatolickim rozpocznie się Triduum Paschalne. Pamiątka męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.