Prezydent podpisał ustawę usprawniającą kierowanie obroną państwa. Dzięki nowym przepisom zarządzanie armią w czasie wojny ma być skuteczniejsze.W nowelizacji przygotowanej przez rząd dokładnie opisano między innymi pojęcie stanu wojny.

Podczas uroczystości podpisania ustawy w Belwederze Bronisław Komorowski mówił, że ustawa reguluje między innymi relacje pomiędzy władzami wojskowymi a cywilnymi na wypadek wojny. Podkreślał, że ustawa umożliwia szybkie reagowanie na sytuacje kryzysów, regulując kwestię współpracy między prezydentem, rządem a strukturami dowódczymi.

Ustawa precyzuje pojęcie czasu wojny, wprowadza też stanowisko naczelnego dowódcy, powoływanego na ten okres i podlegającego wtedy prezydentowi, który ma kierować obroną państwa wspólnie z Radą Ministrów. Nowelizacja wiąże się też z reformą systemu dowodzenia i kierowania siłami zbrojnymi, wprowadzoną z początkiem ubiegłego roku.