Ułatwienie dostępu do źródeł finansowania dla firm we Wspólnocie - to główne założenie unii rynków kapitałowych, której utworzenie proponuje Komisja Europejska. Bruksela rozpoczęła dziś trzymiesięczne konsultacje w sprawie projektu, który ma pobudzić wzrost gospodarczy w Europie i pomóc w tworzeniu nowych miejsc pracy.

Jak powiedział unijny komisarz do spraw stabilności finansowej Jonathan Hill, unia rynków kapitałowych będzie służyła całej unijnej gospodarce "pomagając odblokować kapitał, który jest zamrożony i używać go do wsparcia europejskich firm", zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw. "Chcemy usunąć bariery pomiędzy inwestorami i szansami na inwestycje. W Europie firmy często mają problemy z pozyskaniem funduszy koniecznych do rozwoju. Muszą polegać na bankach, a mniej na rynkach kapitałowych. W innych częściach świata jest inaczej" - powiedział Hill.

Hill wskazał, że gdyby unijne rynki kapitałowe były tak rozwinięte jak w USA, w latach 2008-2013 przedsiębiorstwa miałyby dostęp do środków finansowych o wartości o 90 miliardów euro większych od środków, które zostały im udostępnione.
Unia rynków kapitałowych w Europie ma powstać do 2019 roku.