Prezydent zachęca do dialogu społecznego. Bronisław Komorowski jest na Śląsku, gdzie rozmawiał z lokalnymi samorządowcami i liderami central związkowych.

Tematem spotkań była dyskusja o perspektywach rozwoju regionu i walce z problemami Śląska, także w kontekście strajku w JSW. Prezydent podkreślał, że jego Kancelaria stale angażuje się na rzecz dialogu z przedstawicielami strony społecznej. Przypomniał, że kilka tygodni temu odbyło się spotkanie podsumowujące rozmowy na linii związkowcy-pracodawcy. "Cieszę się, że w przyszłym tygodniu będzie miało miejsce spotkanie z ministrem pracy i polityki społecznej, które w moim przekonaniu ma szansę stać się momentem przełomowym jeśli chodzi o odbudowę dialogu społecznego" - powiedział Bronisław Komorowski.

Prezydent zasugerował, że ewentualne porozumienie związków zawodowych JSW z zarządem firmy, będzie przykładem dla innych przedsiębiorstw jak włączyć pracowników w system odpowiedzialnego zarządzania. To jest być może nowe zjawisko w Polsce, konsekwentnego budowania partycypacji załóg pracowniczych w rozwiązywaniu problemów w oparciu o wspólnie budowane mechanizmy wiążące także niektóre elementy pracy z kondycją przedsiębiorstw - podkreślał Bronisław Komorowski.

Prezydent zapowiedział również, że w marcu zostanie przedstawiony poszerzony program na rzecz rozwoju Śląska.