Kłopoty pacjentów z dostępem do lekarzy rodzinnych wzbudziły zainteresowanie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Działania Porozumienia Zielonogórskiego są już analizowane przez pracowników urzędu.

W całym kraju pacjentów nie przyjmuje około 20 procent lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Nie podpisali oni aneksów do nowych umów na bieżący rok. Sytuacja jest najbardziej dotkliwa dla mieszkańców województw: lubuskiego, warmińsko-mazurskiego, opolskiego, lubelskiego, podkarpackiego i podlaskiego.

UOKiK analizuje zgodność działań lekarzy zrzeszonych w Porozumieniu Zielonogórskim z prawem ochrony konkurencji i konsumentów. Punktem wyjścia jest ocena, że brak dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej negatywnie wpływa na sytuację pacjentów-konsumentów. Aby ocenić rzeczywiste skutki analizowanych praktyk, prezes UOKiK wystąpił do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o stosowne informacje i dane.