Gdyby w listopadzie odbyły się wybory parlamentarne, wygrałaby je Platforma Obywatelska, zdobywając 38 procent głosów. Takie są wyniki sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej.

Drugie miejsce zajęłoby Prawo i Sprawiedliwość, zdobywając 27 procent głosów, trzecie Sojusz Lewicy Demokratycznej - 9 procent, a czwarte Polskie Stronnictwo Ludowe - 8 procent. Inne partie polityczne nie weszłyby do parlamentu. Frekwencja wyniosłaby 61 procent.

Sondaż przeprowadzono w dniach 6-16 listopada, czyli przed wyborami samorządowymi, na reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski, liczącej 934 osoby.