Resort przygotował projekt nowelizacji obecnie obowiązującej tzw. ustawy antykryzysowej. Dokument z 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy - pozwala na pomoc firmom, które znalazły się w trudnej sytuacji z powodu kryzysu ekonomicznego

W projekcie zapisano parametry pomocy odnoszące się do sytuacji, w której znaleźli się przedsiębiorcy dotknięci ograniczeniami eksportowymi. Pomoc ma zostać skierowana do szerokiego kręgu firm - przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą i usługową w handlu, przetwórstwie i transporcie.

Środki trafią na dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników zagrożonych zwolnieniami w firmach, w których przejściowo pogorszyły się warunki prowadzenia działalności gospodarczej w związku z wystąpieniem czasowego ograniczenia eksportu wwozu produktów na terytoria innych krajów.

Zasady ubiegania się o pomoc i kryteria jej przyznawania - oświadczenia, poziom spadku obrotów - będą podobne jak w obecnej ustawie. Próg, przy którym będzie można się ubiegać o wsparcie, to 15-procentowy spadek obrotów w trzech miesiącach po 6 sierpnia 2014 r. w porównaniu z takim samym okresem rok wcześniej. Wnioski o pomoc mają być kierowane do starostów.

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ma mieć możliwość wsparcia firm w wypłacie pracownikom części wynagrodzeń przy przestoju lub po skróceniu ich czasu pracy. Pieniądze będzie można też otrzymać na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne pracowników i dofinansowania szkoleń dla pracowników.

Z nowych rozwiązań - zakłada projekt - będzie można skorzystać do 31 grudnia 2016.

W ocenie resortu po 250 mln zł w 2015 i 2016 r., to wystarczająca kwota. W razie szybszego wykorzystania środków na 2015 rok będzie można skorzystać z transzy na 2016. Jeśli z umów podpisanych do 31 grudnia 2016 r. będzie wynikało prowadzenie projektów w następnym roku, to kwoty na ten cel mają zostać zapewnione w planie finansowym FGŚP na 2017 r., jednak wynoszący 500 mln zł limit wydatków nie może zostać przekroczony.

Projekt jest w uzgodnieniach międzyresortowych, które potrwają do 5 listopada. W ramach konsultacji społecznych pracodawcy i związki zawodowe mają 21 dni na zgłoszenie uwag do otrzymanego projektu, a Krajowa Izba Gospodarcza - dwa tygodnie. Planowane zmiany w prawie miałyby wejść w życie 1 lutego 2015 r.

Przygotowanie ustawy antykryzysowej w związku z efektami rosyjskiego embarga dla polskich firm zapowiadała w swoim expose premier Ewa Kopacz. Według wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, rząd ma przyjąć projekt jeszcze w IV kwartale 2014 r.