Na Białorusi zmieniono zasięg stref nadgranicznych i pasa granicznego. Ma to ułatwić ruch turystyczny oraz umożliwić bardziej skuteczną walkę z osobami naruszającymi granicę, w tym z przemytnikami.

Państwowy Komitet Wojsk Granicznych poinformował, że ze stref przygranicznych zostały wyłączone terytoria sanatoriów, domów odpoczynku, miejsc kultu religijnego, obiektów kulturalnych czy terenów rekreacyjnych nad wodą.

Uładzimir Ciszczenka, szef służby prasowej wojsk granicznych Białorusi powiedział Polskiemu Radiu, że dotyczy to również parku narodowego w białoruskiej części Puszczy Białowieskiej. ”Nie będą obowiązywać przepisy strefy granicznej”- mówi Ciszczenka. Teraz osoby jadące do miejsc turystycznych leżących w strefie granicznej nie będą musiały uzyskiwać specjalnych zezwoleń.

Reklama

Jednocześnie w miejscach, gdzie stwierdza się więcej nielegalnych przekroczeń granicy czy przypadków przemytu, strefa nadgraniczna i sam pas graniczny zostały poszerzone. Nowe zmiany na granicy z Polską weszły w życie na terenie obwodu brzeskiego. Na razie nie zostały zatwierdzone przez władze obwodu grodzieńskiego.