Instytucje europejskie - KE i PE domagają się od premiera wycofania wniosku z Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nadrzędności prawa polskiego; to niebywałe żądanie godzące w fundamenty naszej suwerenności - napisał w liście skierowanym do prezesa klubów "Gazety Polskiej" Ryszarda Kapuścińskiego prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS w liście, odczytanym przez posłankę PiS Joannę Lichocką na zjeździe klubów "Gazety Polskiej" nawiązał do kwestii wycofania przez premiera zapytania do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nadrzędności prawa polskiego nad europejskim.

"Ta dzisiejsza szczególność polega na tym, że instytucje europejskie, takie jak Komisja i Parlament domagają się od Prezesa Rady Ministrów, aby ten wycofał z Trybunału Konstytucyjnego wniosek dotycząc wyższości polskiego prawa konstytucyjnego nad prawem unijnym" - napisał J. Kaczyński.

"To niebywałe żądanie godzące w fundamenty naszej suwerenności, w nasz porządek konstytucyjny, w prawo Rzeczypospolitej do pomyślności" - dodał.

Wicepremier ocenił, że jest to element "walki totalnej opozycji o obalenie z wykorzystaniem +ulicy i zagranicy+ demokratycznie wybranego rządu Zjednoczonej Prawicy" oraz narzędzie "w próbach narzucenia Europie nowego, rewolucyjnego porządku".

Prezes PiS nawiązał do toczącej się debaty nad przyszłością Unii Europejskiej, która znajduje wyraz także w konferencjach organizowanych w poszczególnych państwach członkowskich i zachęcał członków klubów "GP" do wzięcia w niej udziału.

W Polsce konferencja dotycząca wizji przyszłości Europy odbędzie się w przyszłym tygodniu.

Wicepremier odniósł się także do podpisanej przez PiS kilka miesięcy temu deklaracji kilkunastu europejskich partii politycznych.

"Rozpoczęliśmy prace nad przygotowaniem alternatywnego wobec mainstreamowych planu reformy Unii Europejskiej" - zapewnił w liście J. Kaczyński.

Dziękował również klubom "Gazety Polskiej" za organizację akcji "w obronie prawa Polski do samostanowienia".

"Musimy obronić Polskę, musimy obronić Europę, musimy obronić krąg cywilizacji chrześcijańskiej, która jest naszym duchowym domem. Oby to się nam udało" - napisał w liście J. Kaczyński.