Prezydent Warszawy zapowiada, że w przyszłym tygodniu zakończy się miejska kontrola w szpitalu świętej Rodziny. Hanna Gronkiewicz- Waltz czeka na jej wyniki. Kierujący placówką profesor Bogdan Chazan będzie miał tydzień na swój komentarz do opinii samorządu. Wtedy decyzje pozna opinia publiczna- mówi prezydent Warszawy.

Hanna Gronkiewicz-Waltz powiedziała dziennikarzom, że w piątek wieczorem otrzymała stanowisko ministra zdrowia. Także ten osąd zostanie wzięty przez miejską kontrolę. Szef resortu zdrowia wykazał, że u pacjentki nie wykonano badań prenatalnych, a odraczanie terminów konsultacji przez profesora Chazana uniemożliwiło wykonanie aborcji.

SLD zapowiada, że jeśli w najbliższym tygodniu nie będzie odwołania szefa szpitala świętej Rodziny, to skieruje wniosek do prokuratury o niedopełnienie przez Hannę Gronkiewicz- Waltz procedur. „To działanie polityczne. Ja działam zgodnie z prawem, a SLD tylko opóźni sprawę”- skomentowała prezydent.