PKW podała nazwiska 51 kandydatów, którzy zdobyli mandaty posłów do Parlamentu Europejskiego. Po 19 mandatów zdobyły Platforma Obywatelska oraz Prawo i Sprawiedliwość. SLD będzie mieć 5 przedstawicieli, a PSL oraz Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikkego po 4.

Z list Platformy Obywatelskiej mandaty zdobyli: Jerzy Buzek, Michał Boni, Danuta Huebner, Róża Thun, Janusz Lewandowski, Dariusz Rosati, Jacek Saryusz-Wolski, Bogdan Zdrojewski, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Danuta Jazłowiecka, Barbara Kudrycka, Elżbieta Łukacijewska, Jan Olbrycht, Julia Pitera, Marek Plura, Adam Szejfed, Jarosław Wałęsa, Bogdan Wenta oraz Tadeusz Zwiefka.

PiS w Parlamencie Europejskim reprezentować będą: Ryszard Czarnecki, Andrzej Duda, Anna Fotyga, Marek Jurek, Zdzisław Krasnodębski, Marek Gróbarczyk, Dawid Jackiewicz, Zbigniew Kuźmiuk, Bolesław Piecha, Janusz Wojciechowski, Beata Gosiewska, Ryszard Legutko, Tomasz Poręba, Karol Karski, Stanisław Ożóg, Mirosław Piotrowski, Kazimierz Ujazdowski, Tadeusz Złotowski oraz Jadwiga Wiśniewska.

Z list SLD do PE trafią: Adam Gierek, Krystyna Łybacka, Janusz Zemke, Lidia Geringer de Oedenberg oraz Bogusław Liberadzki.

Nową Prawicę reprezentować będą: Janusz Korwin-Mikke, Robert Iwaszkiewicz, Stanisław Żółtek i Michał Marusik.

Europosłowie PSL to: Czesław Siekierski, Jarosław Kalinowski, Andrzej Grzyb i Krzysztof Hetman.

PKW poinformowała też, że w związku z wynikami z mandatów musi zrezygnować 16 posłów i 2 senatorów.