Prezes ZUS odpiera zarzuty o nieprawidłowościach w Zakładzie. Według jednej z telewizji, miało do nich dojść podczas przetargu na system informatyczny.

Zbigniew Derdziuk zaznaczył, że informacje o tym, jakoby przedstawiciele ZUS i wykonawcy przetargu zasiadali w radzie nadzorczej jednej z fundacji, są nieprawdziwe. Prezes podkreślił, że przetarg na utrzymanie Kompleksowego Systemu Informatycznego był przeprowadzony uczciwie a system działa bez zarzutu. uwagę, że materiały dotyczące przebiegu przetargu były przekazywane instytucjom kontrolującym ZUS, w tym CBA. Dodał, że działającemu w Zakładzie systemowi przybywa obowiązków.

Dużym wyzwaniem była akcja przejęcia składek z OFE, która przebiegła bardzo sprawnie. To jednak nie koniec wielkich wyzwań stojących przed KSI. Oprócz obowiązków związanych ze zmianami w OFE, prawdopodobnie w tym roku trzeba będzie między innymi zliczyć umowy zlecenia a także przygotować się do zmian związanych ze śledzeniem karier studentów.

Kompleksowy System Informatyczny ZUS to szereg programów, które dostosowują Zakład do wielokrotnie zmieniających się uregulowań prawnych. Jak zaznaczył prezes Derdziuk, w ciągu ostatnich dziesięciu lat było około 500 zmian legislacyjnych. Zmiany te czasem dotyczą drobiazgów, takich jak na przykład kod ubezpieczenia, a czasem zasadniczych spraw związanych na przykład ze sposobem wypłaty emerytur.