Europejski Trybunał Praw Człowieka, rozpatrzy skargę złożona przez uczestnika protestu na Majdanie. Władze Ukrainy mają cztery tygodnie na przesłanie do Trybunału uwag dotyczących oskarżenia.

Obywatel Ukrainy Igor Sirenko złożył skargę do Trybunału, iż 29 listopada podczas akcji protestacyjnej w centrum Kijowa, został pobity przez specjalne jednostki policji, a następnie bezprawnie zatrzymany. Skarży władze Ukrainy o naruszenie czterech artykułów Europejskiej Konwencji: zakazu nieludzkiego i poniżającego traktowania, prawa do bezpieczeństwa, wolności zgromadzeń oraz prawa do możliwości skutecznego odwołania.

Trybunał zastosował wobec złożonej skargi specjalną procedurę pozwalającą nadania biegu postępowaniu, poza kolejnością. Ukraina ma ustosunkować się do postawionych zarzutów do końca lutego. Jest to pierwsza skarga złożona przez osobę poszkodowaną podczas pacyfikowania demonstracji w Kijowie.