Zdecydowana większość Polaków (87 proc.) uważa, że korupcja jest w naszym kraju dużym problemem - wynika z sondażu przeprowadzonego przez Centrum Badania Opinii Społecznej.

Prawie dwie piąte (39 proc.) badanych sądzi, że jest to bardzo duży problem, a tylko 8 proc. badanych przypisuje temu zjawisku niewielkie znaczenie. Większość Polaków uważa też, że politycy prowadzą działalność publiczną dla pieniędzy.

Spośród nagannych zachowań spotykanych wśród osób piastujących stanowiska państwowe najpowszechniejsze, w odczuciu społecznym, są nepotyzm i kumoterstwo. Ponad cztery piąte respondentów (85 proc.) uważa, że wśród wysokich urzędników państwowych i polityków często dochodzi do obsadzania krewnych i kolegów na stanowiskach w urzędach, spółkach, bankach itp., tylko nieznacznie mniej osób (77 proc.) uznaje za rozpowszechnioną w tych kręgach praktykę załatwiania członkom rodziny i znajomym kontraktów oraz zamówień rządowych.

Ponad cztery piąte Polaków (83 proc.) uważa, że zdecydowana większość polityków podejmuje i prowadzi działalność publiczną przede wszystkim dla pieniędzy, tylko co dziesiąty (10 proc.) sądzi, że jest to częściej wyjątek niż reguła. Równie jednoznacznie badani postrzegają wśród naszej klasy politycznej powszechność zjawiska nepotyzmu w postaci załatwiania pracy rodzinie (83 proc.) lub znajomym (81 proc.). Niemal równie powszechnie diagnozowane jest także wykorzystywanie aktywności publicznej we własnej karierze zawodowej (80 proc.).

Według Polaków standardy życia publicznego w największym stopniu obniża stosowanie przekupstwa jako metody walki o wpływy polityczne w partii. Prawie dwie trzecie ankietowanych (64 proc.) jest zdania, że korumpowanie kolegów partyjnych, np. za pomocą obietnic załatwienia atrakcyjnej posady w zamian za oddanie głosu na „odpowiedniego” kandydata w wewnątrzpartyjnych wyborach, w dużym stopniu pogarsza standardy życia publicznego. Równie destrukcyjne dla moralności publicznej jest wykorzystywanie przynależności partyjnej dla poprawy własnej sytuacji materialnej i traktowanie działalności publicznej przede wszystkim jako źródła dochodów. Ponad dwie trzecie badanych (68 proc.) uważa, że takie merkantylne podejście do służby publicznej bardzo obniża standardy życia politycznego w kraju.

Badanie przeprowadzono w dniach 7-14 listopada 2013 roku na liczącej 990 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.