Sprawdziliśmy, które miasta w Polsce należą do najbardziej, a które do najmniej sfeminizowanych. Wzięliśmy przy tym pod uwagę osoby w wieku 20–34 lata, w którym najczęściej zawierane są małżeństwa. Najwięcej kobiet w przeliczeniu na 100 mężczyzn przypada w Warszawie i Olsztynie. Najmniej, przynajmniej spośród miast wojewódzkich, w Katowicach i Kielcach.
Sprawdziliśmy, które miasta w Polsce należą do najbardziej, a które do najmniej sfeminizowanych. Wzięliśmy przy tym pod uwagę osoby w wieku 20–34 lata, w którym najczęściej zawierane są małżeństwa. Najwięcej kobiet w przeliczeniu na 100 mężczyzn przypada w Warszawie i Olsztynie. Najmniej, przynajmniej spośród miast wojewódzkich, w Katowicach i Kielcach.

109,4 kobiet na 100 mężczyzn przypada w Warszawie