Przedstawiono zarzuty podejrzanemu o zamachy bombowe w Bostonie Dżocharowi Carnajewowi.

Domniemany sprawca zamachów podczas maratonu w Bostonie - z 30 zarzutami. Prokuratorzy oskarżyli go między innymi o zabójstwo czterech osób i użycie broni masowego rażenia.
Zamach przeprowadzono 15 kwietnia na mecie bostońskiego maratonu.

Dżochar Carnajwew miał go zorganizować wspólnie ze starszym bratem, Tamerlanem, zastrzelonym 4 dni później, po policyjnej obławie. Młodszy z braci został wówczas ciężko ranny.